מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – מלון הבית הספרדי
מאחר שאנחנו במלון הבית הספרדי (להלן המלון) מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של המלון (להלן-"האתר"), החלטנו  לפרסם את המדיניות שלנו ביחס להגנת הפרטיות באתר, ואנחנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המלון ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש המלון במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידי המלון בעת השימוש באתר. 
 
כללי
בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשם ובכתובת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לבצע הזמנה דרך האתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית  ועוד.
רישום לשירותים 
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת ביצוע הזמנה באתר,  המלון יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לביצוע ההזנה.. 
מאגר המידע 
הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של המלון ובאחריותו.
השימוש במידע
 השימוש במידע שנאסף,  ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
  • לאפשר לבצע הזמנות .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 
דיוור ישיר אלקטרוני
המלון  מעונין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי כגון מבצעים, חבילות אירוח וכו'.
 מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. 
המלון לא ימסור את פרטיך האישיים לאף גורם אחר.
מידע סטטיסטי ככל שיועבר לא יזהה אותך אישית. 
 
מסירת מידע לצד שלישי 
המלון לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 
  • אם תרכוש מוצריםושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה. 
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המלון שתחייב חשיפת פרטיך;.
  • אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין; 
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
Cookies 
אתר המלון משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים 
המלון עשוי להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookiesבמחשבך. ה-Cookiesמאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookiesכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המלון.
אבטחת מידע 
המלון מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המלון לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
זכות לעיין במידע 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל  reservations@sephardichouse.co.il או באמצעות פקס מס': 02/6284480
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המלון משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות  התשמ"א- 1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות 
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.