מדיניות ביטולים

ביטול הזמנה
ביטול הזמנה יש לעשות בכתב, באמצעות פקס, באמצעות אתר המלון, דואר רשום או במסירה אישית במשרדי המלון. מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת הביטול למשרדי המלון.
בעונה רגילה ניתן לבטל את ההזמנה עד 3 ימי עבודה לפני מועד ההגעה למלון-ללא דמי ביטול.
ביטול שיעשה פחות מ 3 ימי עבודה לפני מועד ההגעה למלון- יגרור דמי ביטול של לילה אחד לכל חדר.
בחגים ובשיא עונה ניתן לבטל את ההזמנה עד 14 יום לפני מועד ההגעה למלון ללא דמי ביטול.
ביטול שיעשה פחות מ-14 יום לפני מועד ההגעה למלון יגרור דמי ביטול של מחיר לילה אחד לכל חדר.